Program Wzmocnij Swoje Otoczenie - baner


„WZMOCNIJ Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.  Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej  przystąpiła do projektu w obszarze edukacja ; skierowany jest do społeczności lokalnej przede wszystkim do uczniów, ich rodziców . Zakupiony sprzęt , który jest uzupełnieniem drukarki 3D tj. ploter, grawerka laserowa i wycinarka będzie wykorzystany na warsztatach, które będą rozwijały i poszerzały umiejętności uczestników, będą interesującym sposobem spędzenia czasu wolnego oraz wymiany doświadczeń międzypokoleniowej.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.