WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM SOCJALNY

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Udział, stanowiący własność Gminy Oleśnica, wynoszący 2073/1000 części wspólnych budynku i działki gruntu nr 289/10 o pow. 0,3706 ha w Krzeczynie zabudowanej m.in. budynkiem mieszkalnym wielolokalowym o nr 53. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00081746/6.
2) Powierzchnia nieruchomości oddana w najem socjalny
Lokal socjalny nr 3/1 w budynku nr 53 w Krzeczynie o łącznej powierzchni użytkowej 26,42 m2, składający się z pokoju o pow. 16,57 m2 oraz wspólnych dla lokali 1 i 2: kuchni o pow. 14,68 m2 i łazienki z wc o pow. 5,02 m2.
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest na południowym krańcu obrębu Krzeczyn przy rzece Widawa. W sąsiedztwie lasy, staw oraz pola uprawne. Dojazd do budynku przez około 2-kilometrowy odcinek drogi gruntowej do drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Budynek nr 53 jest to obiekt przedwojenny, podpiwniczony, jednopiętrowy, z poddaszem niemieszkalnym
i wspólnym wejściem do budynku. Wejścia do lokali osobne. Dach dwuspadowy.
Lokal: posadzki z desek podłogowych i płyty paździerzowej z wykładziną pcw. Stolarka okienna z pcw. Ściany malowane farbami klejowymi i emulsyjnymi, w kuchni i łazience częściowo płytki ceramiczne lub lamperie olejne. Woda czerpana ze studni za pomocą hydroforu, elektryczna. Kanalizacja – szambo bezodpływowe. Stan techniczny dostateczny – posiada szereg wad typowych dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy. Istnieje duże zużycie funkcjonalne lokalu poprzez słaby układ architektoniczny pomieszczeń – „przechodne”, brak balkonu.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu nieruchomość znajduje się: na obszarze zalewu wody Q 1%, w granicy obszaru Wspólnoty Lasy Grędzińskie PLH020081 - granica projektowanego obszaru Natura 2000.
Nieruchomość użytkowana jako lokal.  
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Na podstawie §1 ust. 2 Zarządzenia Wójta Gminy Oleśnica nr 91/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stawka czynszu za lokal wynosi 39,63 zł w stosunku miesięcznym.
8) Termin wnoszenia opłat
Miesięcznie, z góry do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
9) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem socjalny w trybie bezprzetargowym.
Okres umowy najmu – 3 lata.
11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 30.01.2024 r. do 20.02.2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina