Nabór potrwa do dnia 30 czerwca 2024 roku.


Termin realizacji inwestycji nie później niż 30 czerwca 2024 r.
Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31 lipca 2024 r.

Budżet naboru to 130 mln. zł.


Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.
Minimalna kwota inwestycji to 2 tys. zł.
Dotacje mogą uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.


Dotacje można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących
instalacji:
• do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów,
chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody
odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
• do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej
pojemność minimum 2m3;
• do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni
nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
• do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach - "zielone dachy" (warstwa drenażowa)
bez kosztów nasadzeń; do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry,
przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie
wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).


Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek o wsparcie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek
(np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie
o samodzielnej realizacji).
Informacja jak skorzystać z dofinansowania w 7 krokach dostępna jest na stronie:


Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzyskać można w WFOŚiGW we Wrocławiu tel. 71 333 09 74
oraz na stronie:
https://wfosigw.wroclaw.pl/moja-woda