Dolnośląska Cyklostrada w gminie Oleśnica – mapa z przebiegiem trasy
Przez Nieciszów i Dąbrowę poprowadzona zostanie jedna z tras Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Kamienna. 30 listopada 2023 r. Rada Gminy Oleśnica podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. "Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Kamienna". Stosowna umowa podpisana została 19 grudnia 2023 r.
 
W ramach realizacji zapisów w/w umowy w dniu 23 maja 2024 r. w siedzibie Gminy Oleśnica odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Oleśnica z Panem Grzegorzem Kosturkiem, pracownikiem DSDiK z Działu Realizacji Inwestycji Dróg Rowerowych, mające na celu uzgodnienie zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej drogi rowerowej.
 
OPZ obejmuje dwa odcinki trasy Kamiennej o łącznej długości ok. 4,75 km:
- odcinek „A” o długości ok. 1,75 km, biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 od granicy Gminy Dobroszyce (obr. Nowosiedlice) z Gminą Oleśnica (obr. Dąbrowa), przez m. Dąbrowa, do granicy Gminy Oleśnica i Gminy Miasto Oleśnica (w obszarze węzła drogi ekspresowej S8 „Oleśnica Zachód”),
- odcinek „B” o długości ok. 3 km, biegnący wzdłuż drogi gminnej nr 102143D (ul. Oleśnicka) przez m. Nieciszów, wzdłuż drogi gminnej nr 102141D (ul. Polna) oraz po drodze wewnętrznej (dz. 119 dr), do granicy Gminy Oleśnica i Gminy Długołęka (obr. Raków).
 
Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej planowany jest w terminie ok. 6 miesięcy od dnia dzisiejszego.