Wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia” w gminach sąsiadujących z Gminą Oleśnica

Serwis Samorządowy PAP już po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Gmina Oleśnica zajęła wysokie 7 miejsce w województwie dolnośląskim w kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców (w rankingu bez podziału na poszczególne kategorie - 29 pozycję na Dolnym Śląsku). Gmina Oleśnica poprawiła także swoją lokatę w porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia w rankingu krajowym, zajmując 317 miejsce (w roku 2022 była to 372 lokata).

Ranking badający jakość życia w gminach oparto na 63 wskaźnikach, dobranych we współpracy z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Polskiej Akademii Nauk. Wśród badanych czynników są te dotyczące środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, rynku pracy, warunków mieszkaniowych i energii, infrastruktury osadniczej i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług, kultury i rekreacji, a także aktywności społecznej. Są też takie, na które samorządy nie mają wpływu lub trudno je zmienić, ale na jakość życia oddziałują - np. usłonecznienie, klimatyczny bilans wodny czy też walory estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem tworzą Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Gminy Dobre do Życia, przedstawiono w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Ranking „Gmina Dobra do Życia” jest cenną informacją dla samorządu gminy, wskazując obszary, w których należy poprawiać jakość życia mieszkańców, ale też te, w których widać sukcesy. 7 miejsce w województwie potwierdza atrakcyjność naszej Gminy oraz świadczy o wysokim stopniu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w porównaniu do gmin sąsiednich.

Ranking „Gmina dobra do życia” dostępny jest na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/wyniki