logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

W dniu 25 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą wiejską Oleśnica na wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 9 500 zł na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu: książek będących nowościami wydawniczymi, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizacje działań promujących czytelnictwo. 
Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej w wysokości 4 000 zł, Szkoła Podstawowa we Wszechświętem w wysokości 4 000 zł i Punkt Przedszkolny we Wszechświętem w wysokości 1 500 zł.