Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy poszukuje pracownika na stanowisko: pracownik socjalny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie do 12 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533 195 814 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00

Więcej informacji na: https://gopsolesnica.bip.net.pl