Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica z dnia 4 stycznia 2024 r., zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upłynął w dniu 18 stycznia 2024 r., wpłynęło 10 ofert.

Wójt Gminy Oleśnica wraz z Komisją Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa wybrał na realizację powyższego zadania oferty poniższych klubów sportowych:

L. p.

Nazwa klubu sportowego

Wysokość przyznanej dotacji
(w zł)

1

Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy „ORZEŁ”

4000,00

2

Klub Sportowy HIKARI Oleśnica

8000,00

3

Akademia Sportu RUN4FUN OLEŚNICA

15000,00

4

Wojskowy Klub Sportowy „OLEŚNICZANKA”

4000,00

5

Klub Sportowy Boguszyce Osiedle

14000,00

6

Stowarzyszenie Sportowe „BŁĘKITNI KRZECZYN”

14000,00

7

Klub Sportowy „SOKÓŁ-Sokołowice”

7500,00

8

Klub Sportowy Ligota Mała

9500,00

9

Akademia Sportu Victoria

2000,00

10

Klub Sportowy Gręboszyce

14000,00

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina