Ruszyły prace przy kolejnym zadaniu z Pakietu Drogowego - przebudowie dróg gminnych w miejscowości Nieciszów, dz. nr 202, 201 (skrzyżowanie).

Zamówienie dotyczy odcinka czterech dróg lokalnych o łączonej długości około 1,2 km, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia naziemnego i podziemnego - etap I około 520 m.

 Zakres inwestycji zakłada:

• Budowę jezdni dróg gminnych o szerokości min. 5,5,

• Budowę pobocza ulepszonego kruszywem o szerokości 0,75 m,

• Budowę skrzyżowania z inną drogą publiczną,

• Budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

• Budowę kanalizacji deszczowej i podłączenie do istniejącej sieci,

• Oczyszczenie rowów przy wylotach kanalizacji deszczowej oraz wycięcie kolidującej zieleni,

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu

drogowego,

 

Przypomnijmy, że w ramach Pakietu trwają obecnie prace w Ostrowinie (dz. nr 225 wraz z budową kanalizacji deszczowej). Dwie ostatnie inwestycje z Pakietu realizowane będą w Sokołowicach i Smardzowie.

Galeria zdjęć


Droga w Nieciszowie przed przebudową
Droga w Nieciszowie przed przebudową
Droga w Nieciszowie przed przebudową
Droga w Nieciszowie przed przebudową