22 maja w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyło się robocze spotkanie dotyczące projektu pt. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina”

Dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu UE „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027” i środkom zapewnionym na realizację projektu w ramach Strategii ZIT, stworzona została możliwość na polepszenie warunków dla edukacji przedszkolnej we wspomnianych gminach. 

Głównym celem projektu jest rozwój edukacji przedszkolnej poprzez:

1. Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz dostosowanie nowych i istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego i doposażenie ich w sprzęt edukacyjny, pomoce terapeutyczne, meble czy sprzęt gastronomiczny (w przypadku naszej gminy w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica im. Adama Mickiewicza w Oleśnicy utworzone zostaną dwa nowe oddziały przedszkolne na 50 miejsc. Obecnie brak jest możliwości otwarcia nowych OWP, gdyż niezbędna jest modernizacja pomieszczeń i dostosowanie ich do obowiązujących wymagań. Obejmuje to 2 łazienki, korytarz, 2 sale zajęciowe i aulę do ćwiczeń i prezentacji grupowych).

2. Zwiększenie liczby zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych (nauki ścisłe i przyrodnicze, robotyka, języki obce, wycieczki przedszkolne) oraz redukcji deficytów rozwojowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne itp.). Każde dziecko będzie miało prawo do udziału w dowolnej liczbie rodzajów zajęć, zależnie od potrzeb i możliwości. Planowana minimalna liczba dzieci objętych zajęciami w SP Gminy Oleśnica – 50.

3. Zwiększenie efektywności edukacji przedszkolnej dzięki szkoleniom kadry (kursy i studia podyplomowe). Łączna liczba osób (kadry) planowana do objęcia wsparciem w SP Gminy Oleśnica  - 6.

Projekt będzie realizowany w Partnerstwie gmin. Łączna wartość projektu wynosi ponad 10 800 000 zł z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ok 8 600 000 zł.  W przypadku gminy Oleśnica wartość projektu to 1 655 813,82 zł , a dofinansowania 1 324 649,35 zł. Wkład własny gminy wynosi 331 164,47 zł. Istotną kwestią projektu jest jego długi okres realizacji, który zapewni ciągłość szeregu zaplanowanych działań w latach 2024 – 2027.

Galeria zdjęć


Robocze spotkanie w Urzędzie Gminy Oleśnica dotyczące wspomnianego programu
Robocze spotkanie w Urzędzie Gminy Oleśnica dotyczące wspomnianego programu