SUSZA ROLNICZA - INFORMACJA

Informuję, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej stwierdził na chwilę obecną zagrożenie wystąpieniem suszy w uprawach zbóż ozimych i jarych oraz truskawek na terenie Gminy Oleśnica dla kategorii gleb I i II.

Kolejne raporty suszowe w formie tabelarycznej śledzić można na stronie https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2024,0214062/

Uwaga: kategorie gleb dotyczą podatności na suszę, proszę nie mylić ich z klasą gleby i kompleksami rolniczymi.

( https://susza.iung.pulawy.pl/kategorie/ )

Kategorię podatności swoich gruntów na suszę można sprawdzić w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Oleśnica pod linkiem: https://olesnicaolesnicki.e-mapa.net?userview=630

 

WAŻNE: Zgłaszanie szkód w uprawach spowodowanych przez suszę nie odbywa się w gminach.

 

Producent rolny składa wniosek o oszacowanie szkód suszowych w uprawach poprzez publiczną aplikację, dostępną po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym.

Adres do składania wniosków:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Na chwilę obecną zgłaszanie szkód suszowych na 2024 r. nie jest jeszcze dostępne.