17 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica podpisano umowę na „Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia IV oddziału żłobka w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej – utworzenie dodatkowych 21 miejsc opieki w Żłobku Gminnym”

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe w pomieszczeniach Gminnego Żłobka oraz wykonanie miejsca spotkań integracyjnych (plac zabaw). Dostosowanie będzie polegało na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w zakresie warunków przeciwpożarowych z kategorii zagrożenia ludzi ZL III na ZL II, tj. zmianie sposobu użytkowania trzech sal lekcyjno - szkolnych na jeden oddział przedszkolno - żłobkowy dla dzieci w wieku do 3 lat, oraz wykonanie miejsca spotkań integracyjnych przy szkole.

Sala żłobkowa znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie żłobka tj. wyposażonych w indywidualny sanitariat dla najmłodszych dzieci z bezpośrednim dostępem z sali. Sala zajęć (oddział żłobkowy o powierzchni 57,50 m2) przeznaczona będzie dla 21 dzieci. Przystosowane zostaną także dwa pomieszczenia pomocnicze o powierzchni 27,45 m2. Wszelkie prace związane z dostosowaniem pomieszczeń występują wewnątrz istniejących pomieszczeń i obejmują:

a) remont instalacji elektrycznych,

b) remont instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,

c) remont okładzin ścian, sufitów, podłóg.

Miejsce spotkań integracyjnych obejmuje wykonanie placu zabaw na terenie przyległym do budynku Szkoły Podstawowej, w ramach którego należy wykonać:

1) plac zabaw ogrodzony dla dzieci młodszych (strefa 2- 6 lat) o powierzchni całkowitej 200 m2 obejmujący wykonanie zestawu urządzeń zabawowych: ścianka funkcyjna - perkusja, ścianka funkcyjna – cymbałki, ścianka funkcyjna - kierownica w aucie, mini wyspa Nutka seria Maluch, domek z liczydłem, zestaw statek i ławki parkowo-rekreacyjne. Wszystkie urządzenia należy rozmieścić w strefach bezpieczeństwa wykonanych z płytek poliuretanowych przeciwupadkowych;

2) plac zabaw dla dzieci starszych, otwarty (strefa ponad 7 lat), na którym należy zamontować urządzenia: stół z blatem szachowym, stoły z blatem do gier, stół z piłkarzykami, ławki młodzieżowe, oraz zestaw STREET WORKOUT ze strefą bezpieczeństwa wykonaną z piasku drobnego 0,2-2,0 mm gr. 30 cm.

Wykonawcą, za kwotę 725 700 zł, będzie Zakład Ogólnobudowlany Dach-Bud Perdkowie. Zamówienie należy zrealizować w terminie 35 dni od dnia zawarcia umowy. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: „MALUCH+ 2022–2029” ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 854 710,52 zł. Kwota zostanie przeznaczona m.in. na doposażenie pomieszczeń i funkcjonowanie Żłobka. Wykonawca, w ramach ustalonego umową wynagrodzenia, udziela gwarancji jakości na materiały, urządzenia i roboty na 84 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

 

 

 

Galeria zdjęć


Pomieszczenie, które zostanie dostosowane do prowadzenia IV oddziału żłobka - łazienka
Pomieszczenie, które zostanie dostosowane do prowadzenia IV oddziału żłobka - łazienka
Pomieszczenie, które zostanie dostosowane do prowadzenia IV oddziału żłobka - korytarz
Pomieszczenie, które zostanie dostosowane do prowadzenia IV oddziału żłobka - korytarz
Pomieszczenie, które zostanie dostosowane do prowadzenia IV oddziału żłobka - sala zajęć
Pomieszczenie, które zostanie dostosowane do prowadzenia IV oddziału żłobka - sala zajęć