Mistrzowie kompetencji w szkołach podstawowych w: Sokołowicach, Wszechświętem i Ligocie Polskiej.

Dofinansowanie 379 175,00 zł

Umowa nr RPDS.10.02.01-02-0089/21-00 z 01.08.2022 r.