Mistrzowie kompetencji w szkołach podstawowych w Oleśnicy, Smolnej i Ligocie Małej.

Dofinansowanie 365 787,50 zł

Umowa nr RPDS.10.02.01-02-0088/21-00 z 01.08.2022 r.