Przebudowa drogi gminnej dz. nr 102173D w miejscowości Krzeczyn.

Dofinansowanie 795 682,50 zł

Umowa nr RFRD/123/G-66/2022 z dnia 07.12.2022 r.