Zlecenie realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Ziemi w Sokołowicach”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Dzień Ziemi w Sokołowicach”.

2024-04-17, 16:03

Przejdź do aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 126, obręb Spalice, gmina Oleśnica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297/115, 522/1, 523/3, 110/1, 556/1, 556/2 i części działki nr 478 obrębu Smolna, w gminie Oleśnica.

2024-04-16, 7:00

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk. Wiesława Kiryka"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk. Wiesława Kiryka w Oleśnicy”.

2024-04-09, 14:07

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Rodzinne Żuru Warzenie”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Rodzinne Żuru Warzenie” – warsztaty edukacyjno-integracyjne

2024-04-05, 12:31

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Rodzinne Żuru Warzenie” – warsztaty

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Rodzinne Żuru Warzenie” – warsztaty edukacyjno-integracyjne.

2024-04-05, 12:23

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica

2024-04-05, 9:22

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania pn." Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk Wiesława Kiryka"

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy”

2024-03-26, 11:23

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Uszyjmy Święta ze Smakiem"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Uszyjmy Święta ze Smakiem” – kulinarne warsztaty edukacyjno-integracyjne z KGW i OSP

2024-03-01, 13:09

Przejdź do aktualności

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"

Obchody w gminie Oleśnica

2024-02-28, 13:33

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oleśnica na lata 2022-2025 w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica

 

2024-02-27, 12:48

Przejdź do aktualności

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniach 28 luty - 9 marca 2024 r.

W związku ze zgłoszoną organizacją Zgromadzenia pod nazwą: Ogólnopolski Protest Rolników, które ma się odbyć w dniach od 28 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do 9 marca 2024 r., informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym. Zgromadzenie ma się odbyć na drodze nr 340 (Węzeł Dąbrowa Oleśnicka).

2024-02-26, 13:32

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Uszyjmy Święta ze Smakiem”

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Uszyjmy Święta ze Smakiem” – kulinarne warsztaty edukacyjno-integracyjne z KGW i OSP

2024-02-22, 14:43

Przejdź do aktualności

Odprowadzanie wód opadowych z posesji

Obowiązki odprowadzania wód gruntowych z posesji

2024-02-06, 14:19

Przejdź do aktualności

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniach 9 - 19 luty 2024 r

W związku ze zgłoszoną organizacją Zgromadzenia pod nazwą: Ogólnopolski Protest Rolników, które ma się odbyć w dniach od 9 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do 19 lutego 2024 r., informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym. Zgromadzenie ma się odbyć na następujących odcinkach: droga krajowa nr 25 (Węzeł Gęsia Górka) oraz droga nr 373 do Ronda, droga nr 340 (Węzeł Dąbrowa Oleśnicka), droga: działka nr ewid. 349/9 (obręb Cieśle - Węzeł Cieśle).

2024-02-06, 14:17

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica


2024-02-06, 13:34

Przejdź do aktualności

Zwrot podatku akcyzowego 2024

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT.

2024-01-31, 11:43

Przejdź do aktualności

Dziś odbędzie się Ogólnopolski Protest Rolników

W związku ze zgłoszoną organizacją Zgromadzenia pod nazwą: Ogólnopolski Protest Rolników, które ma się odbyć w dniu 24 stycznia 2024 r. w godz. od 12.00 do 14.00, informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym. Zgromadzenie ma się odbyć na drodze krajowej nr 25, na odcinku: od ronda w miejscowości Spalice w kierunku Ostrowiny.

2024-01-24, 8:07

Przejdź do aktualności

Kwalifikacja Wojskowa 2024

Kwalifikacja Wojskowa 2024 na terenie Gminy Oleśnica

2024-01-23, 8:34

Przejdź do aktualności

GOPS: Dodatek osłonowy w 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w terminie do 30.04.2024 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica, pokój nr 3 (I piętro) w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00-15:00, środa 7:00-17:00 lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: /GOPSOLESNICA/SkrytkaESP

2024-01-22, 13:39

Przejdź do aktualności

Konkurs ofert o udzielenie dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 stycznia 2024 r. o możliwości składania ofert o udzielenie dotacji na rozwój sportu na trenie Gminy Oleśnica

2024-01-04, 10:56

Przejdź do aktualności

Loteria Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica 2024

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Oleśnica i w deklaracji PIT za 2023 r. wskażesz miejscowość z terenu Gminy, możesz wziąć udział w loterii i wygrać jedną z trzech nagród: 2500 zł, 5000 zł, 10000 zł

2024-01-03, 11:05

Przejdź do aktualności

Kasa UG nieczynna w dniach 29.12.2023 - 02.01.2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29.12.2023 - 02.01.2024 r. kasa Urzędu Gminy Oleśnica będzie nieczynna.
Wpłat można dokonywać na rachunki bankowe gminy.
Przepraszamy za utrudnienia.

2023-12-28, 15:33

Przejdź do aktualności

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne informuje o przerwie dostawy wody w miejscowości Bogusławice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach informuje, że z powodu rozbudowy sieci wodociągowej w dniu 14.12.2023 r. (czwartek) w godzinach 09:00 - 13:00 w miejscowości Bogusławice wystąpią przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

2023-12-13, 10:54

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Świąteczne dekoracje”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Świąteczne dekoracje” – bożonarodzeniowe, rękodzielnicze warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-12, 10:41

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe” – warsztaty kulinarno - rękodzielnicze

2023-12-12, 9:47

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne” – warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-12, 9:23

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na kadencję 2024-2027.

2023-12-11, 15:21

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki” – warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-11, 11:07

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: Projekt „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Projekt „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”- warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-11, 10:22

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania pn.: „Mikołaj nie tylko dla dzieci"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Projekt „Mikołaj nie tylko dla dzieci”

2023-12-06, 16:09

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Bajkowe święta–warsztaty

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Bajkowe święta – warsztaty

2023-12-06, 14:39

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.:„Świąteczne dekoracje"

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: Projekt „Świąteczne dekoracje”

2023-12-05, 14:51

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Święta idą święta"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Święta idą święta”.

2023-12-05, 11:09

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pod nazwą: „Warsztaty Bożonarodzeniowe”.

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Warsztaty Bożonarodzeniowe”.

2023-12-05, 10:39

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki”

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki” – warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-04, 12:28

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne” – warsztaty edukacyjno-integracyjne.

2023-12-04, 12:05

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.:„Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe”

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.:„Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe” – warsztaty kulinarno - rękodzielnicze

2023-12-04, 11:40

Przejdź do aktualności

Informacja dla mieszkańców wsi Nieciszów w związku z nadaniem nazw ulic

Informujemy, że od 1 grudnia 2023 r. w miejscowości Nieciszów będzie obowiązywało nazewnictwo ulic, zgodnie z podjęta Uchwałą nr LXV/485/23 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 września 2023 r. W związku z powyższym w pierwszej dekadzie miesiąca grudnia 2023 r. do właścicieli nieruchomości z nadanymi numerami porządkowymi zostaną wysłane zawiadomienia dotyczące zmiany istniejącego numeru domu.

2023-11-30, 12:43

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: Projekt „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: Projekt „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”- warsztaty edukacyjno-integracyjne.

2023-11-30, 10:46

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: Projekt „Mikołaj nie tylko dla dzieci”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: Projekt „Mikołaj nie tylko dla dzieci”.

2023-11-29, 13:45

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn: Bajkowe święta

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: Bajkowe święta – warsztaty.

2023-11-28, 15:19

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Święta idą święta”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Święta idą święta”.

2023-11-24, 10:28

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Warsztaty Bożonarodzeniowe"

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Warsztaty Bożonarodzeniowe”.

2023-11-23, 15:05

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Świąteczne dekoracje szyte igłą i nitką”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Świąteczne dekoracje szyte igłą i nitką” – bożonarodzeniowe rękodzielnicze warsztaty edukacyjno-integracyjne.

 

2023-11-22, 12:09

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gosp.

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej - 1 etat. Dokumenty można składać do 27 listopada 2023, godz. 15:00.

2023-11-20, 14:00

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” – zakończony zdrowym poczęstunkiem

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Projekt „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” – zakończony zdrowym poczęstunkiem

2023-11-14, 10:51

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Świąteczne dekoracje szyte igłą i nitką”

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Świąteczne dekoracje szyte igłą i nitką” – bożonarodzeniowe rękodzielnicze warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-11-14, 9:52

Przejdź do aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dot.Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

2023-11-09, 14:20

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. płac i obsługi kasy - 1 etat

2023-11-09, 8:47

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.:Projekt „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.:Projekt „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” – zakończony zdrowym poczęstunkiem

2023-11-03, 14:37

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:„Spotkanie z teatrem”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Projekt „Spotkanie z teatrem” – warsztaty teatralno-integracyjne zakończone spektaklem

2023-11-02, 14:37

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Śniadanie daje moc

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Śniadanie daje moc – warsztaty dla dzieci

2023-11-02, 14:26

Przejdź do aktualności

Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego

Wójt gminy Oleśnica Marcin Kasina serdecznie zaprasza na uroczyste odsłonięcie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

2023-11-02, 11:59

Przejdź do aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla części obrębu Nieciszów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nieciszów, w gminie Oleśnica

2023-10-31, 0:00

Przejdź do aktualności

Konsultacje społeczne projektu "Program współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi"

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu „Program współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

2023-10-26, 14:50

Przejdź do aktualności

Otwarcie Pracowni Orange

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Pracowni Orange, która powstała tuż przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguszycach 118a.

Przejdź do wydarzenia

Wszechstock - święto wolontariatu

Dzielisz z nami pasję do kultury? Chcesz współorganizować razem z nami wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, podczas których masz szansę zdobywać

Przejdź do wydarzenia