Susza rolnicza - informacja

Jest już możliwe zgłaszanie szkód w „Aplikacji suszowej 2024” przez producentów rolnych

2024-07-24, 15:55

Przejdź do aktualności

Polski Ład informacja o postępowaniu zakupowym pn. Remont Kościoła filialnego p.w. N.M.P.

Informujemy, że w dniu 23.07.2024 r. na stronie internetowej Parafii Rzymsko- Katolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy Boguszyce 62, 56-400 Boguszyce , (www. boguszyce.archidiecezja.wroc.pl) zostało opublikowane Postępowanie Zakupowe Nr 1.2/2024 z dnia 22.07.2024 r. na realizację inwestycję pn. "Remont Kościoła filialnego p.w. N.M.P. w m. Brzezinka".

2024-07-23, 14:05

Przejdź do aktualności

Zwrot podatku akcyzowego – II termin

Wójt Gminy Oleśnica, informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

2024-07-22, 14:18

Przejdź do aktualności

Bon Energetyczny

Bon energetyczny stanowi wsparcie dla odbiorców energii elektrycznej - dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Mieszkańcy gminy Oleśnica składają wniosek o wypłatę bonu energetycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

2024-07-09, 8:58

Przejdź do aktualności

Informacja o KASIE w tut. Urzędzie

Informujemy, że w dniu 4 lipca 2024 r. (czwartek) KASA w tut. Urzędzie będzie czynna tylko do godz. 12:30

2024-07-01, 13:59

Przejdź do aktualności

Festyn rekreacyjny "Powitanie lata" w Krzeczynie w dn. 29.06.2024 r.

Zapraszamy na festyn rekreacyjny "Powitanie lata" w Krzeczynie w dn. 29.06.2024 o godz. 15:00 na boisku w Krzeczynie.

2024-06-24, 14:01

Przejdź do aktualności

Polski Ład informacja o postępowaniu zakupowym Parafia Ligota Mała zadanie pn. remont dachu

Informujemy, że w dniu 20.06.2024 r. na stronie internetowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej Ligota Mała 31, 56-400 Ligota Mała (www. ligotamala.archidiecezja.wroc.pl) zostało opublikowane Postępowanie Zakupowe Nr 1/2024 z dnia 19.06.2024 r. na realizację inwestycji "Remont dachu z wymianą pokrycia dachu i przebudowy więźby budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej"

2024-06-21, 9:44

Przejdź do aktualności

SUSZA ROLNICZA - INFORMACJE

Producent rolny składa wniosek o oszacowanie szkód suszowych w uprawach poprzez publiczną aplikację, dostępną po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym.

2024-06-10, 12:49

Przejdź do aktualności

PRZYMROZKI WIOSENNE - INFORMACJA

Informuję, że w wnioski rolników dotyczące przymrozków wiosennych, które miały miejsce w miesiącu kwietniu 2024 r. przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

2024-06-10, 11:24

Przejdź do aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 7 maja 2024 r.

2024-06-03, 13:50

Przejdź do aktualności

Odmowia przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania

OGŁOSZENIE o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

2024-06-03, 13:24

Przejdź do aktualności

Informacja o bezpłatnym publicznym transporcie na wybory w dniu 9 czerwca 2024 r

9 czerwca 2024 r., w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, będzie zorganizowany bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców do lokali wyborczych.
Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica (KAGO) - w dniu wyborów - zapewnia transport osób ujętych w spisie wyborców do lokali i transport powrotny.
Siedem linii komunikacyjnych KAGO (G1 - G7), podczas dwóch pełnych kursów, zabierze wyborców z wszystkich wsi, osad, kolonii i przysiółków oddalonych od lokali wyborczych o 1,5 km.

2024-05-28, 10:02

Przejdź do aktualności

31 maja kasa Urzędu nieczynna

Wpłat należności można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu.

2024-05-23, 10:31

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn: „Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki".

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki”.

2024-05-08, 10:09

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 7 maja 2024 r.

2024-05-07, 16:07

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wiosenne warsztaty"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wiosenne warsztaty”

2024-05-07, 14:11

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki.

2024-04-30, 11:16

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosenne warsztaty".

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Wiosenne warsztaty”.

2024-04-25, 11:46

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania pn.: „Dzień Ziemi w Sokołowicach".

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dzień Ziemi w Sokołowicach”.

2024-04-25, 11:32

Przejdź do aktualności

2 maja kasa Urzędu nieczynna

Wpłat należności można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu

2024-04-24, 13:53

Przejdź do aktualności

Informacja dotycząca załatwiania spraw w UGO w dniu 26 kwietnia

W dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) w tut. Urzędzie sprawy związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności
oraz działalnością gospodarczą będą załatwiane do godziny 10.

2024-04-24, 11:45

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Ziemi w Sokołowicach”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Dzień Ziemi w Sokołowicach”.

2024-04-17, 16:03

Przejdź do aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 126, obręb Spalice, gmina Oleśnica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297/115, 522/1, 523/3, 110/1, 556/1, 556/2 i części działki nr 478 obrębu Smolna, w gminie Oleśnica.

2024-04-16, 7:00

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk. Wiesława Kiryka"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk. Wiesława Kiryka w Oleśnicy”.

2024-04-09, 14:07

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Rodzinne Żuru Warzenie”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Rodzinne Żuru Warzenie” – warsztaty edukacyjno-integracyjne

2024-04-05, 12:31

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Rodzinne Żuru Warzenie” – warsztaty

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Rodzinne Żuru Warzenie” – warsztaty edukacyjno-integracyjne.

2024-04-05, 12:23

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica

2024-04-05, 9:22

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania pn." Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk Wiesława Kiryka"

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy”

2024-03-26, 11:23

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Uszyjmy Święta ze Smakiem"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Uszyjmy Święta ze Smakiem” – kulinarne warsztaty edukacyjno-integracyjne z KGW i OSP

2024-03-01, 13:09

Przejdź do aktualności

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"

Obchody w gminie Oleśnica

2024-02-28, 13:33

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oleśnica na lata 2022-2025 w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica

 

2024-02-27, 12:48

Przejdź do aktualności

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniach 28 luty - 9 marca 2024 r.

W związku ze zgłoszoną organizacją Zgromadzenia pod nazwą: Ogólnopolski Protest Rolników, które ma się odbyć w dniach od 28 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do 9 marca 2024 r., informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym. Zgromadzenie ma się odbyć na drodze nr 340 (Węzeł Dąbrowa Oleśnicka).

2024-02-26, 13:32

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Uszyjmy Święta ze Smakiem”

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Uszyjmy Święta ze Smakiem” – kulinarne warsztaty edukacyjno-integracyjne z KGW i OSP

2024-02-22, 14:43

Przejdź do aktualności

Odprowadzanie wód opadowych z posesji

Obowiązki odprowadzania wód gruntowych z posesji

2024-02-06, 14:19

Przejdź do aktualności

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniach 9 - 19 luty 2024 r

W związku ze zgłoszoną organizacją Zgromadzenia pod nazwą: Ogólnopolski Protest Rolników, które ma się odbyć w dniach od 9 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do 19 lutego 2024 r., informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym. Zgromadzenie ma się odbyć na następujących odcinkach: droga krajowa nr 25 (Węzeł Gęsia Górka) oraz droga nr 373 do Ronda, droga nr 340 (Węzeł Dąbrowa Oleśnicka), droga: działka nr ewid. 349/9 (obręb Cieśle - Węzeł Cieśle).

2024-02-06, 14:17

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica


2024-02-06, 13:34

Przejdź do aktualności

Zwrot podatku akcyzowego 2024

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT.

2024-01-31, 11:43

Przejdź do aktualności

Otwarcie Pracowni Orange

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Pracowni Orange, która powstała tuż przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguszycach 118a.

Przejdź do wydarzenia

Wszechstock - święto wolontariatu

Dzielisz z nami pasję do kultury? Chcesz współorganizować razem z nami wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, podczas których masz szansę zdobywać

Przejdź do wydarzenia