Jenkowice

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w zachodniej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 4.9 km, od Wrocławia o 27.2 km i 5 km od Dobroszyc. Wieś Jenkowice znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach . Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 500 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Robert Cołta

Numer telefonu: 667 309 541

Email: robert.colta@olesnica.wroc.pl


Plac zabaw
Plac zabaw, Sołectwo Jenkowice
Wjazd do miejscowości
Wjazd do miejscowości, Sołectwo Jenkowice
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska, Sołectwo Jenkowice