Krzeczyn

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w południowej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 9.8 km, od Wrocławia o 32 km i 22 km od Bierutowa. Wieś Krzeczyn znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Ligocie Małej. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Od 2019 r. w Krzeczynie działa Koło Gospodyń Wiejskich. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 571 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Agata Zalega

Numer telefonu: 517 040 083

Email: agata.zalega@olesnica.wroc.pl


  1. Plac zabaw
  2. Boisko sportowe
  3. Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
  4. Komunkacja autobusowa - linia nr G7
Miejsce Pamięci
Miejsce Pamięci, Sołectwo Krzeczyn
Plac zabaw
Plac zabaw, Sołectwo Krzeczyn
Boisko sportowe
Boisko sportowe, Sołectwo Krzeczyn
Kościół
Kościół, Sołectwo Krzeczyn
Droga w stronę Piszkawy
Droga w stronę Piszkawy, Sołectwo Krzeczyn
Kwietny rower
Kwietny rower, Sołectwo Krzeczyn
Boisko do koszykówki
Boisko do koszykówki w Krzeczynie
Okolice ronda
Okolice ronda, Krzeczyn