Ligota Polska

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, we wschodniej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 12.6 km, od Wrocławia o 49 km i 15.2 km od Sycowa. Na terenie Ligoty Polskiej znajduje się Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci z sołectwa oraz okolicznych miejscowości. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. W sołectwie znajduje się również Ochotnicza Straż Pożarna oraz od 2019 r. działa Koło Gospodyń Wiejskich "Ligocianki". Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 702 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Agnieszka Jakubowska

Numer telefonu: 661 840 222

Email: agnieszka.jakubowska@olesnica.wroc.pl


Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa, Sołectwo Ligota Polska
Dębowy Dwór
Dębowy Dwór, Sołectwo Ligota Polska
Remiza strażacka
Remiza strażacka, Sołectwo Ligota Polska
Wjazd do miejscowości
Wjazd do miejscowości, Sołectwo Ligota Polska
Zabudowania
Zabudowania, Sołectwo Ligota Polska
Przystanek autobusowy
Przystanek autobusowy, Sołectwo Ligota Polska
Dawny pałac
Dawny pałac, Sołectwo Ligota Polska
Wiejski Ośrodek Zdrowia
Wiejski Ośrodek Zdrowia, Sołectwo Ligota Polska
Plac Zabaw
Plac Zabaw, Sołectwo Ligota Polska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska, Ligota Polska
Droga ekspresowa S8 w stronę węzła Oleśnica Północ
Droga ekspresowa S8 w stronę węzła Oleśnica Północ, Ligota Polska
Krzyż Misyjny
Krzyż Misyjny, Ligota Polska
Staw
Staw, Ligota Polska
Krzyż Misyjny
Krzyż Misyjny, Ligota Polska
Przystanek autobusowy, skrzyżowanie
Przystanek autobusowy, skrzyżowanie, Ligota Polska
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa, Sołectwo Ligota Polska