Piszkawa

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w zachodniej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 9.9 km, od Wrocławia o 27.9 km i 22.1 km od Bierutowa. Sołectwo Piszkawa znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Ligocie Małej. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 254 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Janina Bednarska

Numer telefonu: 602 714 742

Email: janina.bednarska@olesnica.wroc.pl


Miejsce lokalnej integracji mieszkańców
Miejsce lokalnej integracji mieszkańców, Sołectwo Piszkawa
Plac zabaw
Plac zabaw, Sołectwo Piszkawa
Kolorowy przystanek
Kolorowy przystanek, Sołectwo Piszkawa
Boisko sportowe
Boisko sportowe, Sołectwo Piszkawa
Witacz, wjazd od gminy Długołęka
Witacz, wjazd od gminy Długołęka, Sołectwo Piszkawa
Zabudowania, droga w stronę Krzeczyna
Zabudowania, droga w stronę Krzeczyna, Sołectwo Piszkawa
Pola wokół miejscowości
Pola wokół miejscowości, Piszkawa
Pola wokół miejscowości
Pola wokół miejscowości, Piszkawa
Zabudowania
Zabudowania, Piszkawa
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna, Piszkawa
Tereny leśne przy wjeździe do miejscowości
Tereny leśne przy wjeździe do miejscowości, Piszkawa
Wyjazd z Piszkawy w stronę Krzeczyna
Wyjazd z Piszkawy w stronę Krzeczyna