Smolna

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w południowej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 8.7 km, od Wrocławia o 38 km i 11.8 km od Bierutowa. Na terenie Smolnej jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej, do której uczęszczają dzieci z sołectwa oraz okolicznych miejscowości. W sołectwie znajduje się również Ochotnicza Straż Pożarna. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. W sołectwie od 2018 r. działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz od 1996 r. teatr "Smolniacy". Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 764 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Sylwia Hajduk

Numer telefonu: 530 782 290

Email: sylwia.hajduk@olesnica.wroc.pl


Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa, Sołectwo Smolna
Kościół
Kościół, Sołectwo Smolna
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska, Sołectwo Smolna
Plac zabaw
Plac zabaw, Sołectwo Smolna
PSZOK w Smolnej
PSZOK w Smolnej, Sołectwo Smolna
Droga wyjazdowa w stronę Gręboszyc
Droga wyjazdowa w stronę Gręboszyc, Sołectwo Smolna
Jeden z budynków mieszkalnych
Jeden z budynków mieszkalnych w Smolnej
Drogowskaz do Sanktuarium św. Rity
Drogowskaz do Sanktuarium św. Rity w Smolnej
Widok na kościół
Widok na kościół w Smolnej
Pola uprawne wokół Smolnej
Pola uprawne wokół Smolnej
Wjazd do Smolnej od strony Zbytowej
Wjazd do Smolnej od strony Zbytowej
Gospodarstwo w Smolnej
Gospodarstwo w Smolnej