Sokołowice

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w północnej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 7.1 km, od Wrocławia o 36 km i 26.6 km od Dobroszyc. Na terenie Sokołowic jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach, do której uczęszczają dzieci z sołectwa oraz okolicznych miejscowości. W sołectwie znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna. W Sokołowicach od 2021 r. działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz od 2004 r. zespół ludowy "Jarzębina". Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 1014 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Łukasz Zdyb

Numer telefonu: 794 016 072

Email: lukasz.zdyb@olesnica.wroc.pl


Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa, Sołectwo Sokołowice
Wiata i boisko sportowe
Wiata i boisko sportowe, Sołectwo Sokołowice
Rzeka Oleśnica
Rzeka Oleśnica, Sołectwo Sokołowice
Kościół
Kościół, Sołectwo Sokołowice
Domy mieszkalne
Domy mieszkalne, Sołectwo Sokołowice
Remiza strażacka
Remiza strażacka, Sołectwo Sokołowice
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska w Sokołowicach
Kolorowy przystanek
Kolorowy przystanek w Sokołowicach