Wszechświęte

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, we wschodniej części gminy wiejskiej Oleśnica. Położona jest wzdłuż drogi powiatowej, oddalona od Oleśnicy o 8.7 km, od Wrocławia o 42 km i 10.6 km od Bierutowa. We wsi Wszechświęte znajduje się Szkoła Podstawowa we Wszechświętem, do której uczęszczają dzieci z sołectwa oraz okolicznych miejscowości. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Od 2018 r. w sołectwie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz od 1997 r. zespół ludowy "Wianki". Na dzień 31 grudnia 2022 r. w sołectwie zameldowanych było 247 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Waldemar Uba

Numer telefonu: 603 892 626

Email: waldemar.uba@olesnica.wroc.pl


  1. Szkoła Podstawowa we Wszechświętem
  2. Ochotnicza Straż Pożarna
  3. Świetlica wiejska
  4. Plac zabaw
  5. Boisko sportowe
  6. Sklep spożywczy
  7. Kościół pw. NMP Częstochowskiej we Wszechświętem
  8. Komunkacja autobusowa - linia nr G5
  1. Koło Gospodyń Wiejskich we Wszechświętem
  2. Ludowy zespół a cappella "WIANKI"
Wjazd do miejscowości od strony Wyszogrodu
Wjazd do miejscowości od strony Wyszogrodu, Sołectwo Wszechświęte
Remiza strażacka
Remiza strażacka, Sołectwo Wszechświęte
Dawny pałac
Dawny pałac, Sołectwo Wszechświęte
Kościół
Kościół, Sołectwo Wszechświęte
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa, Sołectwo Wszechświęte
Pola uprawne wokół miejscowości
Pola uprawne wokół miejscowości, Sołectwo Wszechświęte