Wyszogród

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w południowej części gminy wiejskiej Oleśnica. Położona jest wzdłuż drogi powiatowej, oddalona od Oleśnicy o 7.3 km, od Wrocławia o 36 km i 11.6 km od Bierutowa. Wieś Wyszogród znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej we Wszechświętem. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Od 2019 r. w Wyszogrodzie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz od 1992 r. zespół ludowy "Wyszogrodzianie", (pierwotna nazwa "Grubba"). Na dzień 31 grudnia 2022 r. w sołectwie zameldowanych było 177 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Sławomir Zadka

Numer telefonu: 535 878 189

Email: slawomir.zadka@olesnica.wroc.pl


Wjazd do miejscowości od strony Wszechświętego
Wjazd do miejscowości od strony Wszechświętego, Sołectwo Wyszogród
Kolorowy przystanek
Kolorowy przystanek, Sołectwo Wyszogród
Krzyż Misyjny
Krzyż Misyjny, Sołectwo Wyszogród
Widok na miejcowość od strony Bogusławic
Widok na miejcowość od strony Bogusławic, Sołectwo Wyszogród
Wyjazd z miejscowości w stronę Cieśli
Wyjazd z miejscowości w stronę Cieśli, Sołectwo Wyszogród
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska, Sołectwo Wyszogród
Staw
Staw, Sołectwo Wyszogród
Staw
Staw, Sołectwo Wyszogród