Zarzysko

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, we wschodniej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 9.6 km, od Wrocławia o 38 km i 9.7 km od Bierutowa. Wieś Zarzysko znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej we Wszechświętem. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w sołectwie zameldowanych było 133 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Andrzej Szymański

Numer telefonu: 535 878 170

Email: andrzej.szymanski@olesnica.wroc.pl


  1. Wiata drewniana
  2. Plac zabaw
  3. Boisko sportowe
  4. Komunkacja autobusowa - linia nr G5
  1. Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzysku
  2. Drużyna sportowa "Pocisk Zarzysko"
Wjazd do miejscowości od strony Wszechświętego
Wjazd do miejscowości od strony Wszechświętego, Sołectwo Zarzysko
Przystanek autobusowy
Przystanek autobusowy, Sołectwo Zarzysko
Obiekt sportowy
Obiekt sportowy, Sołectwo Zarzysko
Krzyż Misyjny
Krzyż Misyjny, Sołectwo Zarzysko
Dawna gorzelnia
Dawna gorzelnia, Sołectwo Zarzysko
Ozdobne podwórko
Ozdobne podwórko, Sołectwo Zarzysko