Bystre

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w zachodniej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 4.2 km, od Wrocławia o 34 km i 19 km od Bierutowa. Wieś Bystre znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Ligocie Małej. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. W Bystrem od 2019 r. działa Koło Gospodyń Wiejskich. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 975 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Piotr Dziubina

Numer telefonu: 608 048 032

Email: piotr.dziubina@olesnica.wroc.pl


  1. Świetlica w Bystrem
  2. Plac zabaw
  3. Boisko sportowe
  4. Sklep spożywczy
  5. Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
  6. Komunkacja autobusowa - linia nr G7,G9
  7. Paczkomat InPost
Wyścig Visegrad 4
Wyścig Visegrad 4, Sołectwo Bystre
Świetlica
Świetlica, Sołectwo Bystre
Fotoradar
Fotoradar, Sołectwo Bystre
Boisko sportowe
Boisko sportowe, Sołectwo Bystre
Centrum miejscowości
Centrum miejscowości, Sołectwo Bystre
Wyjazd z miejscowości w stronę Krzeczyna
Wyjazd z miejscowości w stronę Krzeczyna, Sołectwo Bystre