Dąbrowa

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, we wschodniej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 3.8 km, od Wrocławia o 31 km i 5.4 km od Dobroszyc. Wieś Dąbrowa znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. W Dąbrowie od 2018 r. działa Koło Gospodyń Wiejskich. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 480 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Piotr Długosz

Numer telefonu: 607 699 185

Email: piotr.dlugosz@olesnica.wroc.pl


  1. Świetlica wiejska
  2. Plac zabaw
  3. Boisko sportowe
  4. Sklep spożywczy
  5. Kościół pw. św. Faustyny
  6. Komunkacja autobusowa - linia nr G1
  1. Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie "Razem Lepiej" 
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska, Sołectwo Dąbrowa
Plac zabaw
Plac zabaw, Sołectwo Dąbrowa
Stacja kolejowa
Stacja kolejowa, Sołectwo Dąbrowa
Kościół
Kościół, Sołectwo Dąbrowa
Boisko sportowe
Boisko sportowe, Sołectwo Dąbrowa
Gospodarstwo
Gospodarstwo, Sołectwo Dąbrowa