Położenie geograficzne – miasto położone jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego i wchodzi w skład Aglomeracji Wrocławskiej

Dobre skomunikowanie z pozostałymi miejscowościami regionu i kraju. Przez Gminę Oleśnica przebiega droga ekspresowa S8 oraz sieć dróg wojewódzkich i krajowych

Bliskość lotniska we Wrocławiu (około 30 minut)

Dostępność rozległych terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe. Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w gminie pod aktywizację gospodarczą wynosi 5 %

Atrakcyjny system zwolnień podatkowych, zgodny z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz najniższa z możliwych stawek podatku od środków transportowych

Gmina przyjazna biznesowi – uzyskany Certyfikat Złota Lokalizacja Biznesu „Gmina Fair Play”

Zróżnicowana branżowo struktura przemysłowa – silną składową stanowi logistyka, branża metalowa i transportowa

Bogata oferta kulturalno-rekreacyjna w pobliskiej Oleśnicy i Wrocławiu

Szereg instytucji okołobiznesowych świadczących usługi prawne, finansowe, ubezpieczeniowe i doradcze

Obszar Gminy Oleśnica należy do najcieplejszych w Polsce. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,9°C, a amplituda temperatur niecałe 20°C.