Druki: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Załączniki:

1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023 (pdf - 262KB)
2. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023 (doc - 98KB)
3. Oświadczenie o rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych (doc - 83KB)
4. Oświadczenie o rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych (pdf - 245KB)
5. Wniosek impreza masowa zezwolenie jednorazowe (doc - 124KB)
6. Wniosek impreza masowa zezwolenie jednorazowe (pdf - 309KB)
7. Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania (korzystania z) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (doc - 112KB)
8. Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania (korzystania z) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pdf - 286KB)
9. Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (doc - 96KB)
10. Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pdf - 249KB)
11. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (doc - 116KB)
12. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pdf - 303KB)
13. Wniosek o wydanie zaświadzenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (doc - 90KB)
14. Wniosek o wydanie zaświadzenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (pdf - 271KB)
15. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte (katering) (doc - 99KB)
16. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte (katering) (pdf - 255KB)
17. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (doc - 115KB)
18. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (pdf - 266KB)
19. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (doc - 113KB)
20. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwetaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (pdf - 278KB)
21. Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego (doc - 100KB)
22. Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego (pdf - 266KB)