Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy kształtuje i realizuje politykę Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Do szczególnych zadań Komisji należą:

  • zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii dla osób uzależnionych, jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym (współmałżonków, dzieci, rodziców),
  • wspieranie i rozwijanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
  • współpraca z różnorodnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień,
  • motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, pijących w sposób szkodliwy społecznie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy 
ul. 11 Listopada 24 pok. 24
tel: 713 140 224 wew. 24
mail: komisjarpa@olesnica.wroc.pl

Naszym celem jest pomoc osobom uzależnionym, a także ich rodzinom i bliskim w wyzwoleniu się z nałogu i powrocie do normalnego życia.

Druki i wzory dotyczące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy.

Na podstawie zarządzenia nr 3/23 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy

Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy w składzie:

  1. Sławomir Gierlach - Przewodniczący Komisji;
  2. Agnieszka Pawłowska - Sekretarz Komisji;
  3. Dorota Kotwicka - Członek Komisji;
  4. Anna Baran - Członek Komisji;
  5. Beata Zbylut - Członek Komisji;
  6. Przemysław Mamrot - Członek Komisji.