Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:

  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Więcej informacji o organizacjach pozarządowych na stronie poradnik.ngo.pl

Druki i wzory dotyczące organizacji pozarządowych.

NAZWA TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
KGW w Zarzysku 662 269 083 kgwzarzysko@wp.pl
KGW w Wyszogrodzie 667 011 232 leon2404@wp.pl
KGW Poniatowice 693 395 549 beataguzenda@interia.pl
KGW w Boguszycach ,,Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe” 662 334 008 kgw.boguszyce.go@gmail.com
KGW "Po Sąsiedzku" w Ligocie Wielkiej 781 872 652 kgwligotawielka@gmail.com
KGW Sokołowice 729 476 144 kgwsokolowice@o2.pl
KGW w Cieślach 661 502 737 kgw.ciesle@wp.pl
KGW w Krzeczynie 792 845 900 kgwkrzeczyn@interia.com
KGW w Bogusławicach ,,Dolina Szarloty’’ 601 810 868 biuro@art-prestige.pl
KGW Spalice 512 053 107 monika.korzepa@onet.pl
KGW w Świerznej 694 674 749 swierzna.kgw@wp.pl
KGW " Po nitce do kłębka " w Bystrem 661 089 811 kgwponitce@wp.pl
KGW ,,Ligocianki’’ w Ligocie Polskiej  609 972 837 agney@wp.pl
KGW w Ostrowinie 695 021 254 janzarecki@wp.pl
KGW w Smolnej ,,Na Obcasach” 695 089 467 paula_kubicz@wp.pl
KGW w Ligocie Małej ,,Ruch to Zdrowie” 508 086 263 kgwLM@interia.pl
KGW ,,Smardzowianie” ze Smardzowa 781 949 379,
660 733 898,
533 747 792
smardzowianie@gmail.com

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE OPIEKUNÓW DRUŻYN SPORTOWYCH GOK

ADRES NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA TELEFON DRUŻYNA E-MAIL
Bogusławice 12C Mazgaj Damian 781 519 407 PN Bogusławice damianm66@wp.pl
Boguszyce 73 Machowski  Jan 782 572 811 PN, PNM, TS Boguszyce  
Boguszyce Os. 117A/8 Moś Mieczysław 669 427 106 PN Boguszyce Os.  
Boguszyce Os. 116A/2 Sadowski Artur  512 478 570 PN Boguszyce Os.  
Poniatowskiego 14/6, Olesnica Krzysztof Ryng 663 440 493 PSM Cieśle ryng.krzysztof@gmail.com
Poniatowskiego 14/6, Olesnica Karolina Ryng 697 293 231 PSK Cieśle czarnotakarolina92@gmail.com
Cieśle 7 Potepa Dominik 502 711 553 PN Cieśle dominik-uno@wp.pl
Krzeczyn  43 B Haba Tadeusz 886 407 398 PNM/J Krzeczyn tadeuszhaba1@gmail.com
krzeczyn@o2.pl
Krzeczyn 40C/1 Fuchs Robert 884 872 934 PNS, TS Krzeczyn a.fuchs@o2.pl
Krzeczyn 61 Krakowski Waldemar 512 288 551 PNM/J Krzeczyn krzeczyn@o2.pl
Nieciszów  2 Mróz Małgorzata 607 737 635 PSK Nieciszów malgonia87@wp.pl
Nieciszów 52 Migalski Krzysztof 880 251 166 PN, PSM Nieciszów  
Nowoszyce 5 Biszczanik Aleksandra 727 580 610 PNM, PSK Nowoszyce aleksandrabiszczanik@onet.pl
Piszkawa 20 Chorążkiewicz Rafał 534 877 000 PN Piszkawa linialtech@gmail.com
Piszkawa 4B Tomasz Nowak 785 530 007 PNM Piszkawa t.nowak91@wp.pl
Smolna 19 Łukasz Pustelnik 506 680 509 PN Smolna lukasz0010interia.eu
Sucharskiego 4E/9, Oleśnica Szponarska Katarzyna 609 324 672 PSK Sokołowice ckaya@o2.pl
Sokołowice 41 Skraburski Gracjan 503 924 838 PN, TS, PSM Sokołowice gracjan_skraburski@o2.pl
Świerzna 1 Strug Patryk 884 353 666 PN Świerzna nasza-1995@o2.pl
Świerzna 54 E Anna Wolak 604 213 653 PSK Świerzna wolak@euro-tech.com.pl
Świerzna 54 E Rafał Wolak 600 298 227 PSM Świerzna wolak@euro-tech.com.pl
Wszechświęte 13B Marcin Bielecki 501 682 539 PN, PSM Wszechświęte marcinbielecki86@gmail.com
Zarzysko 6a Szymański Andrzej 535 878 170 PN, PSM Zarzysko  

PN - piłka nożna seniorów
PNM - piłka nożna młodzików
PNJ - piłka nożna juniorów
PSK - piłka siatkowa kobiet
PSM - piłka siatkowa mężczyzn
TS - tenis stołowy