Gmina Oleśnica prowadzi publiczne placówki wychowania przedszkolnego tj.: Punkt Przedszkolny we Wszechświętem na 25 dzieci w wieku 3-5 lat oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przyjmujące dzieci w wieku 3-6 lat.

Ilość oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica im. Adama Mickiewicza w Oleśnicy - 7 oddziałów,

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach - 3 oddziały,

- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej - 2 oddziały,

- Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej - 2 oddziały,

- Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Ligocie Małej - 2 oddziały,

- Szkoła Podstawowa we Wszechświętem - 1 oddział.