Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działek położonych w Ligocie Polskiej.

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działek położonych w Ligocie Polskiej.

2024-01-30, 14:24

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 424/4 położonej w Ligocie Małej.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 424/4 położonej w Ligocie Małej.

2024-01-30, 14:16

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 136/12 i 136/14 w Nowej Ligocie.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 136/12 i 136/14 w Nowej Ligocie.

2024-01-30, 14:03

Przejdź do aktualności

Przetargi: komunikacja autobusowa Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm. ) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach Komunikacji Autobusowej Gminy Oleśnica.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 18/1 i 18/2 w Brzezince. [ROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr 18/1 i 18/2 w Brzezince.

2023-10-10, 14:50

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w działce nr 192 położonej w Zarzysku [ROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału wynoszącego 1/4 części w działce nr 192 położonej w obrębie Zarzysko, Gmina Oleśnica.

2023-10-10, 14:02

Przejdź do aktualności