OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm. ) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach Komunikacji Autobusowej Gminy Oleśnica.

1. Nazwa organizatora transportu zbiorowego:
Gmina Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24, 56-400 Oleśnica

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Zamówienie zostanie udzielone:

  1. w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub
  2. w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

3. Określenie rodzaju transportu
Świadczenie publicznych usług transportowych w zakresie przewozu autobusowego na terenie Gminy Oleśnica z dowozem do sześciu szkół podstawowych Gminy Oleśnica.

4. Określenie linii komunikacyjnych
G1 Jenkowice - Dąbrowa
G2 Brzezinka – Boguszyce - Sokołowice
G3 Ostrowina – Ligota Polska – Poniatowice – Jonas – Cieśle
G4 Boguszyce – Boguszyce Osiedle - Spalice
G5 Zarzysko – Wszechświęte – Nowoszyce – Bogusławice
G6 Nowa Ligota – Ligota Wielka – Smolna -
G7 Piszkawa – Krzeczyn – Ligota Mała - Bystre
G8 Smardzów – Nieciszów
G9 Bystre Osada – ul. Południowa

5. Przewidywana datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3:
- październik 2024 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
- 4 lata.

7. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany niniejszych informacji.