Nauka jazdy i doskonalenie jazdy łyżwach dla uczniów szkół podstawowych Gminy Oleśnica

Przejdź do artykułu

Gimnastyka korekcyjna w Szkołach Podstawowych Gminy Oleśnica

Przejdź do artykułu

Program "Szkolny Klub Sportowy"

Przejdź do artykułu

Animator Orlik 2012

Przejdź do artykułu

Mistrzowie kompetencji w szkołach podstawowych w: Sokołowicach, Wszechświętem i Ligocie Polskiej.

Przejdź do artykułu

Mistrzowie kompetencji w szkołach podstawowych w Oleśnicy, Smolnej i Ligocie Małej.

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 102173D w miejscowości Krzeczyn.

Przejdź do artykułu

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Sokołowice

Przejdź do artykułu

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa

Przejdź do artykułu

Budowa dróg i remonty dróg na terenie Gminy Oleśnica.

Przejdź do artykułu