Druki: Wybory

Załączniki:

1. Klauzula Kodeks wyborczy (pdf - 235KB)
2. Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców (pdf - 134KB)
3. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania PARLAMENT EUROPEJSKI (docx - 14KB)
4. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania PARLAMENT EUROPEJSKI (pdf - 282KB)
5. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania PREZYDENT (docx - 14KB)
6. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania PREZYDENT (pdf - 282KB)
7. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania SAMORZĄD (docx - 15KB)
8. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania SAMORZĄD (pdf - 288KB)
9. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania SEJM (docx - 22KB)
10. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania SEJM (pdf - 283KB)
11. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (pdf - 160KB)
12. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania UE NUE (pdf - 184KB)
13. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (pdf - 139KB)
14. Wniosek o zmianę miejsca glosowania (pdf - 138KB)
15. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania PARLAMENT EUROPEJSKI (docx - 11KB)
16. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania PREZYDENT. (docx - 11KB)
17. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania PARLAMENT EUROPEJSKI (pdf - 211KB)
18. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania PREZYDENT (pdf - 211KB)
19. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania SAMORZĄD (docx - 12KB)
20. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania SAMORZĄD (pdf - 217KB)
21. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania SEJM (docx - 19KB)
22. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania SEJM (pdf - 209KB)